top of page

IK Politikamız

   Faaliyette bulunduğumuz hurda sektöründe bugün ulaşmış olduğumuz kalite, başarı ve ilklerle dolu yerimizi calışanlarımızla birlikte daha da yukarı taşımak ve bunu gerçekleştirirken değerlerimizin en üst katmanında insan odaklı yönetim gösterme başarısını çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza aktarmaktır.

   Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız; gerek ailemize yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak şirketler grubu bünyemizdeki sinerjiyi takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile oluşturmaktır.

   Çalışanlarımızı yüksek performansa ulaştırmak için etkili performans değerlendirme sistemlerine tabi tutmak, gerekli eğitimleri almalarını sağlamak, değerlerimiz ve yetkinliklerimiz çerçevesinde üstün başarı elde ettiği, kuruma katkısı olan örnek tutum ve davranış sergilediği durumları da etkin bir ödüllendirme sistemi ile desteklemek, gelişim ve kariyer haritalarını birlikte çizerek kendilerini yetkinlikler açısından geliştirmelerine yardımcı olmak esastır.

   Tüm süreçlerde çalışanlarımızın İnsan Kaynakları Departmanını yol arkadaşı olarak görmelerini sağlamak, Yönetimin ve Yöneticilerimizin de danışacağı Stratejik bir İş Ortağı olmak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

   İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri;
» Açık Kapı Politikamızın tüm şirketlerimizde sürdürülmesini sağlamak,
» Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,
» Çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı projeler üreterek, her bir çalışanımızın Katma Değer Yaratan çalışan olmasını sağlamak,
» Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
» Yenilikleri takip etmek ve şirket bünyesine adaptasyonunu sağlayarak, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla inovasyon sürecini beslemeyi amaçlamak,
» Açık Pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza odaklanmak,
» Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak,
» Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirmek,
» Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,
» Çalışmaların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için insan kaynakları planlamasını yapmak nitelikli işgücünü Tekno Ailesine kazandırmak,
» Çözümcü yaklaşımlar ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,
» Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini artırmak,
» Doğaya Saygılı ve Doğa Dostu çalışan profilimizi daha da güçlendirmek

bottom of page